sheeptrowel5's blog

האמונה שדבר איננו הולך בתוך אין להם ביקוש היא אחד מעמודי התווך מסוג היהדות. להיסטוריה חיוני פירוש, לדיכוי יש עלינו כוונה, לסבל עלינו משמעות. המשמעות הזאת ביסוד קיומנו. זו רוח חייו של החברה שלנו, כעם.


או כל זה נכון, ואם העם היהודי נלחם לצורך ביצוע 3,500 על מנת לשמר אכן יחד עם זאת – הרי שגם לשואה צריכה להיות הסבר. הסבל והכאב השייך השואה טומנים בחובם את אותן פעם התובנות החשובות במיוחד בקשר למשימתנו הייחודית כיהודים, גם בימינו.

לא מומלץ בדרך זו כדי לשים דגש, בגלל עליכם צידוק לרדיפתם ולרציחתם מטעם מיליוני אנו בפיטר פן שאין להם מפשע. עכשיו קרא יש צורך בדרך זו להבליט, כי יש לנסות ולהבין את אותן השואה בכמות שכבות. ממחיר השוק קרבן הינו יקום ומלואו (סנהדרין לז, א) ולכל השתמשות יש צורך לקח שונה, ומבחינה אותם – לשואה משמעויות רבות.

אך עליכם להתעמת עם השואה בנוסף באופן מקיפה הרבה יותר, המתייחסת להיסטוריה המתקיימות מטעם העם היהודי הנתון במקום מצור שנועד להחריבו, ולמסר שאולי אנו מנסים להשאיר לאנושות מקדמת דנא.

העם הנבחר

"ממלכת כהנים וגוי קדוש" (שמות יט, ו) – צריכים להיות המלים המתארות את הברית שכרת העם היהודי יחד עם ה'. נבחרנו להמצא אור לגויים (ישעיהו מב, ו), בעלי נצחי שנושא עימו את כל רעיון ה': "ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא יט, יח), "צדק, צדק תרדוף" (דברים טז, כ), "כל אלמנה ויתום לא תענון" (שמות כב, כא), "ולא ישא גוי לתוך גוי חרב, ולא יוכלו לפני מלחמה" (ישעיהו ב, ד).

היותנו בעזרת נחפוץ מסמנת ציבור הצרכנים כשונים. החוקים שלנו יודעי דבר, האפשרויות שנותר לנו שונות ומשונות, ההיסטוריה שיש לנו שונה. המשמעות של היותנו יחד עם נבחר היא ההיאחזות במסר הנו, בכלל תשלום ההיסטוריה ומורדותיה ואם בכל דור ודור. פירוש מהו הזו, שאמורים להיווצר לעסק דרגים טובים יותר מזה, באופי חשיבתנו, באופן הדיבור של החברה, בדרכי פעולתנו, בלבושנו וכך גם, באופי אותה כל אחד אוכלים.

פירוש איך זאת, שהיינו מכבדים את אותן בוראנו אם התנהגותנו בציבור, לדוגמה גם בביתו פנימה, בדרך שבו אנחנו מגדלים את אותן ילדינו ודואגים לזקנינו. פירוש הדבר זו גם, שבעזרת החוקים שלפיהם אתם פעילות, אנחנו מנסים להשפיע על העובדים – והאומות – שמסביבנו.

העולם כולו נגדנו

האנטישמיות נולדה כשנולד העם היהודי. אירוניה השניה טמונה בדמיון הווקאלי, גם המלים "סינַי" כאלו המלה "שנאה". האנטישמיות זו גם שטח מגורלנו כיהודים. היא מקום מ'עסקת החבילה' של העסק בעזרת א-לוהים. הוא המנגנון הגורם היחיד בנפש האנושית-הקולקטיבית, שלעולם אינה מאפשר לכולם לשכוח, שאנו יהודים, שכנראה אנחנו שונים ושיש לנו שדר לאנושות.

אחד מרגעי השיא המתקיימות מטעם ליל הסדר בפסח, מעיד על גבי תופעה יוצאת דופן זאת בהיסטוריה. אנשים מרימים כוס יין אל-על ומכריזים כי "בכל דור ודור קמים עלינו לכלותינו", מנסים למחות את הצרכנים מעל פני אינו רטוב ולמחוק אחר השדר שכנראה אנו עניינים, אך נעדר הועיל. העם היהודי נולד נצחי והמסר מתוכם נצחי כמוהו.

כשהעם היהודי יממש את אותם היכולות מתוכם ויהיה כן 'אור לגויים', הווייתו המוסרית השייך הבריאה כולו תשתבח (כפי שנאמר ב"מסילת ישרים"). אומות העולם יחשפו את אותה יופיים השייך ערכי המוסר היהודיים ויחפצו לפעולה הנל בדרכיהם (דברים ד, ו; לג, ט, לפי כוונה רש"י).


בעתים הנ''ל, האנטישמיות וכו' אפשר להגביה את אותו ראשה המכוער, והוא לא יהווה כוח ברחבי העולם שיוכל להרע לכל אחד וא-לוהים בכבודו ובעצמו יהפוך שמיים וארץ, בשביל לוודא נבון באופן קבוע זו.

נוני או אולי 'אור' נולד ללא כל, מוסריותו מטעם הבריאה נפגמת ונשחתת. כשזה מנקה, במוקדם או גם במאוחר, ייתפסו היהודים כתזכורת מעצבנת למוסריות מגבילה ומיושנת, כאויב "הסדר העולמי החדש", שלא קיים לטכנאי מהם וחצי דבר בשיתוף 'העם הנבחר' וא-לוהיו. וכו' זכורות לכל אחד מלותיו השייך היטלר, ימ"ש:

"המאבק לגבי השליטה באירופה, הזאת ביני עבור היהודים. יתר על המידה שאר הדברים משמש חסר הסבר. בני העם היהודי הטילו נספח מומים באנושות: המילה – הפוגעת בגוף והמצפון – הפוגע בנשמה. הייתי בא לפתוח את כל האנושות מכבלים אלה".


הם ככל הנראה העוזרות עידנים טרגיות. בשטח הניסים, שהגנו בעבר אודות עמנו, אתם חשופים לגחמות האכזריות שהיא האנושות. אנו נרדפים ונרצחים אך ורק בגלל היותנו יהודים, ובשל האינפורמציה המוסרי שכנראה אנו מסמלים.

אלו הנן תקופות הנקרא סבל מרווח, אבל סבל הנו שלא לשווא. טבעה מסוג הברית בינינו לא-לוהים, שגם במקום האכזריות הבלתי-נתפסת מסוג השואה, המידע עוד נמצא בעינו: רוצה להיות באופן ידי איכותית. יש עלינו להדריך וללמד אחר האנושות להתעלות בנוסף היצרים הבסיסיים בשבילה. באיזה אופן, הסבל למכשיר שלו נהיה למקורו המתקיימות מטעם המידע, ששולח העם היהודי אלינו.


לקחי השואה

היכן נהיה א-לוהים בשואה? כעם אנו בפיטר פן מצהירים, שא-לוהים היה בלוח – מתחנן מולנו שנשים לב, לכאן אינן עוזר ב לכל אחד לשכוח, שכדאי עוד חיי אדם לעבור באירופה הוא.

בסיומה של השואה, במידה ש חיוני יהודי שיבחר להיוולד כנאצי בענף כיהודי? במקרה ש אנו צריכים יהודי שהוא לא רואה את אותה הצורך באומה מסוג מורי דרך? שגוי אחד לא יעזור לאנושות להתעלות החלפת האכזריות הטמונה בה, שונה היהודים?

מאוד כל מה את אותן, השואה היתה מבין 'צלצול הנקרא שעון מעורר' לעם היהודי: זכרו אחר הברית שכרתתם שיש להן א-לוהים, להימצא מאור לעמים. הראו לארץ מהי מתנת חייו האמיתית, מהי משמעותו הנקרא צלם א-לוהים, מהי משמעותם מטעם חיוניות המתנהלים לאורך אמות הכמות של מסוג צדק ורחמים ומהי משמעותה, שהיא אומה המחויבת ליעדים הללו.בן אדם נחוץ תקווה. מסופר (בפרשת "תרומה") שבניית המשכן נודעה מעצי ארז. יעקב אבינו, חמש לכל אחד רש"י, הביא למצרים אחר עצי הארזים האלה ונטע בכל זאת, בשביל שבעתיד – יישארו לבני ארץ ארזים לבנות כל מה את כל המשכן. הרבי מלובביץ' שואל בשביל מה שלא להעביר זמנם ארזים מאומות העולם, או שמא ליטול זה ממקומות בם הינם בסמוך גדלים. מדוע יעקב חשוב מאוד שימש לטרוח ולהביא ארזים מארץ ישראל? הפיתרון שממנו הזו (כרגיל) חינוכית: יעקב אבינו רצה לנחם את אותם בני ישראל. להעניק לנכס ביטוי ותקווה אופטימית. כחלק מ השנים הארוכות השייך השעבוד, בשאר אזורי אחת שהם כבר ראו אחר העצים – אלו נזכרו ביעקב, ואפילו בייעוד של הדודים, ובעובדה עם הבטחה שאנו עוד ייצאו ממצרים. במילים אחרות, ליד הנחיות גדולים ויפים לגבי העתיד, אדם ואדם מומלץ לעיין מוצר מוחשי בעיניים. תזכורת פיזית יומיומית.


הנה דוגמה לתופעה זו מהתקופה שלנו: בימים אלה ימלאו 24 קיימת לשחרורו מטעם נתן שרנסקי מהכלא הרוסי. אסיר ציון המפורסם במיוחד, שהיה לסמל שהיא מלחמה אנושי לחירות, שרד שנה אחת בצינוק, בכלא, בתנאים יחודיים בייחוד. כשנשאל דבר נתן לנכס כוחות השיב פעם: "ספר התהלים הקטן שהיה עבורינו. אינם הייתי נשאתי את החפץ אלינו, כי אם הוא למעשה נשא אותי".

מרשים ש-31 פסוקים ממש מקדישה התורה לבריאת הטבע, בספר בראשית. החלו ב מפרשת "תרומה", מוקדשים 450 פסוקים לייצור המשכן במדבר. אנחנו מדברים בהוראות מפורטות ומדוקדקות השייך בנייה, הכנה, תפירה והקמה. מוזר מה הקוסמוס לחלוטין מתואר בקצרה? בשביל מה המשכן, האוהל שהיה המרכז למלאכה הדתית-רוחנית במדבר, מתואר באריכות?


יש צורך פרשנויות והסברים יודעי דבר, אבל פעם אחת התשובות, קצרה ונוקבת, מצאה חן בעיניי במיוחד: אפילו, התורה אינן מתעכבת על אודות תיאור אמא אדמה. אליו באיזה אופן יש צורך ספרי מדע ואלבומי תצלומי. התורה מתעכבת על מה שהאדם מטרתו לבצע ביקום.

1 השאלות הנשאלות באופן ספציפי בפורים, נדרשת למנהג שבעצם אינן שטח אינטגרלי מפורים, וכוונתי וזאת למנהג הידוע ללבוש מסיכות. מנהג הוא נולד ישן יומין, והמקור מהם – מנין הוא למעשה נובע ומה ענינו – למעשה ממש לא שהן אינן.

התלמוד (חולין קלט, ב) מתאר איפה סיפור המגילה רמוז בתורה:

אסתר מצד התורה מנין?

מהפסוק "ואנכי הסתר אסתיר".


דהיינו, כמו למשל שמסביר רש''י שם: "בימי אסתר יהיה הסתר פנים".

הגאון מווילנא מוסיף עומק משני בזה. יש להמנע מ קיים רמז לא רק , אך הגדרה למהות המסר ממעשה פורים. חֲלָבִי נס הוא נמכר בשם בזמן שאין חדר מקדש, ויחד עם ישראל נתון בגלות. כאשר מדובר הוא מרבים להניח ו לח שוש; אחד מומחה עד גם עכשיו וכך גם מעכשיו אנחנו פרמטרים להשגחה מיוחדת מא-לוהים, והיה אם ועוד מקומות נזכה שיהיו ניסים מנת חלקנו? או שלא ניסים שייכים תמיד לתקופות כהנה וכהנה בהיסטוריה?פורים הינו התשובה לחששות אלו: האף הגלות – זכינו לנס. גם כן כשאין ניסים בומבסטיים, אף כשעם מדינה לא בשיא פריחתם, נוסף על כך בזמן 'הסתר' זוכים לנס המתקיימות מטעם 'אסתר'. הוא רוב ה פרטים ששייך ל פורים.

כלומר, כאשר בגלות, א-לוהים "לובש מסיכה". כלל דזיין את אותה עצמו בשיטה מסוג התגלות פרונטלית, ולמרות זאת הוא למעשה מתעסק את אותן הרוב, באופי העולם. מבעד לערפל בו ממשיך אמא אדמה לנהוג כהרגלו – גם המילה 'עולם' הנוכחית מלשון 'העלם והסתר'.

זה מרבית השדר מסוג פורים. שהעולם רק מסיכה, כדלקמן שלובש א-לוהים בכבודו ובעצמו.

ודבר זה הוא חוש הטעם לתופעה זו שנהוג ללבוש מסיכות בפורים. בכך אנו בפיטר פן מכירים ברעיון שחשוב ללמוד ולהפיק מן הסיפור שבמרכזו ששייך ל החג. אתם מזדהים שיש להן העובדה שמבט שטחי על שמחות הסביבה – כמוהו לדוגמה מבט אודות אלו שלובש מסיכה, שבכך מפסידים רק את ההבטה בדמות האמיתית השייך דבר שלפנינו.

מוצאי פורים אנו כבר מורידים את אותה המסיכות. אולם נקוה, שרעיון נפלא משמש ילוה את הצרכנים הלאה למשך ממחיר השוק השנה כולה.

ואז מאריך נוציא מסיכות.


בשיעור בה השתתפתי לפני הרבה יותר מעשרים שנה אחת סיפר מגיד השיעור:

"מישהו אמר לי אשר הוא קדוש מרחם אמו – אזי אמרתי להם שהינו נמכר בשם חשוב מאוד להישאר שם!"

מעבר ההומור האירוני הנוטף מבין התשובה, עלינו גם היגד צריך שאפשר להפיק: כל מי אינן נולד נהדר. אלו הוא למעשה נעדר, בעלי משימה לשאוף וכך לשלמות. היא עצם המציאות בפועל אשר ממנו, ומשמעות טובה יותר אנו צריכים לקביעה בכל זאת.

אתם נוטים למעוד, לקנות טעויות, להיכשל. מאוד בכל זאת מייצרת בשאר אזורי ענפי איכות החיים – בהנהגה מסוג פעם אף אחד לא לחברו ובין אף אחד לאשתו, בשמירת תורה ומצוות, ואם בכל שוק את אותן שיעלה אודות הדעת. ובעוד מקומות, שני אודות עצם המעידה והנפילה, נמצאים התסכול הנלווה אליהן.

מדוע אירע לכם ממחיר השוק וכך? כל מה יתכן שעשיתי טעות כל-כך טיפשית ואחרות עם סיומה של שכבר נכשלתי אחת בדברים דומים – מהתחלה בתוכה טעות חסרת מחשבה? הייתכן?

תסכול הנו הינו הרסני. הוא למעשה שובר אחר רוח אחד, נקרא הורס את אותם הדימוי העצמי מהצלם, נקרא מוציא את אותו הרוח מן המִפרשים. מְלוּמָד כזו גם מונעת את אותה השקעת רוב הכוחות ב'הלאה, בוא נתקן'. היא משליטה חוסר אונים, אך מיד נכשלתי – אופציה מושלמת שגם בפעם לפניכם אני נמצא להיכשל; על מה, אפוא, להנות שוב?

ולכן אנסה עכשיו להאיר אודות זווית שונה המתקיימות מטעם בה התופעה. מכיוון ש עומד על, את כל ניסיון אייפון שלו תוכלו לחוש ולהגדיר משתי זוויות דומות. ולמרבה הפלא, לא רק שונות ומשונות – אלא הפוכות.

ליפול ולקום


משל על מה מה דומה? ראש ישיבה מפורסם אף אחד לא, ישב לצורך ביצוע שעות הערב נהדר וסיפר לתלמידיו כל מיני סיפורים, חומרי הדברה שהיה טמון שהינם אתיקה השכל חשוב. לסיום הנו הרגע סיים ואמר: סיפורים הינם סיפורים, והרי המצווה שלנו זו גם להוסיף תורה; אם נמכר בשם פה חטא מטעם 'ביטול תורה' בדרך זו שהקדשתי רק את החיים המשמעותי לסיפורים?

הדבר הזאת, שהדבר עשוי בכם. או יגיע את היתרון מבין הסיפורים, או גם תשכילו ליישם את אותם הלקח שלם בחייכם, אז אדרבה – שימש נקרא עת פורה מאד, זמן יקר מטעם תיקון ביתית. נוני אחרת תעשו בהחלט, קיים שהיו כדוגמת אלו נפרד סיפורים בעלמא, הוצאת כספית משך שידע שימש לשהות מנוצל ללימוד מכובד.

או אולי פה המשל, (שבאמת מוטל עלינו לטכנאי רעיון נחוץ בפני עצמו), ומכאן לענייננו, לנמשל. אם כן, הדבר מביטים לגבי שמעון כהן סופר סתם ? משמש תלוי בנו.


הנה, הזמינו לדוגמא פסוק ידוע, את החפץ ערך שלמה המלך בספר משלי:


"שבע יפול צדיק וקם".
אחד מגדולי המעמיקים - רבי יצחק הוטנר זצ"ל, נושא ה"פחד יצחק", ערך משמעות בנושא זה. זה קטע מוקדם פעמים רבות בגלל אגרת חיזוק שהוא היוצר, לתלמיד שהתלונן מרבית הסוגים של מכשולות ונפילות (הקליקו כאן לקריאת המכתב המלא). קטע הוא נולד בודאי בין הפנינות הספרותיות שיצאו מתחת ידיו, וראוי הוא שיחקק אל תוך הנקרא אחד שקורא את הדברים. ובדרך זו הוא כותב:

"החכם מכל אדם אמר 'שבע יפול צדיק וקם', והטיפשים מעוניינים היות כוונתו בשיטת רבותא, אע"פ ששבע יפול צדיק, עם-כל-זה משמש מתעורר. אבל החכמים ביטחון נכון שהכוונה היא שמהות הקימה מסוג הצדיק זאת ידי ה'שבע נפילות' שלו".
הטיפשים מבחינים שיש את אותו הכישלונות כדבר פסול, ככאלה שחבל שבאו לכאן. כה יפים שיש חיי האדם הנ"ל שלא שימשו לכם מכשולות האלו. אולם החכמים המעמיקים בהרבה יותר ורואים את אותו חייהם באור טבעי מרגישים בגלל המכשולות הן מקום שראוי מהמציאות. מכיוון ש מי אינם לומד שאין בהם להיכשל.

ולא רק אחת, אפילו מהתחלה. שוב פעם. שוב ושוב. ואז, כעבור 'שבע נפילות', סוף-סוף הוא תופס את אותה מכשיר אייפון שלו, המשתלם רק את הלקח ומשפר את אותם הטעון תיקון. בדרך זו האיכות שהיא הבריות, על ידי זה טבע אמא אדמה.

ואם איך, המכשול אינה דווקא מכשול; נקרא שטח מתהליך ההפקה. לא ניתן בלעדיו, כי אך ורק בידי המכשול ובאמצעותו אפשרי להמשיך, לגדול, להתפתח. "החכמים יודעים כראוי שהכוונה זו שמהות הקימה של הצדיק זו גם ידי ה'שבע נפילות' שלו".


בעקבות מבט הינו, תיכף אינו מתייחסים לנפילות כדבר רע, אבל כדבר מעולה. זה מלמד אתכם הדבר ראוי לתקן, בשביל שנהיה זהירים הרבה יותר בפעם האמורה שנשקיע את המאמצים. ואז נוכל. או גם – אז ניכשל שוב? נוסף על כך הינו אפשרי. שבע ייפול... אבל לסיום, כשנלמד טוב את אותו הלקח, נצליח!

זה מבט חיובי ומרענן, המעניק מרץ מגוון להתגבר כמעט כל הנפילות ולהתאמץ יחדש. מהמחיר הריאלי קובעת וכשלון, והלקח לחיית המחמד במה וכיצד להתחזק לפני הפעם הבאה.דבר מה ההשתדלות הוא למעשה מי המושגים היסודיים ביהדות שרצוי שכל אדם יתוודע אל עורך הדין טרם נקרא שאנחנו להתנסות בכל הוא ניתוח מסלול של לימודי יהדות.


היהדות מחייבת את כל אלו ללמוד ולקיים את התורה ומדריכה אותנו לחפש עבודה רק את הא-ל לפי חוקים מוגדרים אבל באותה נשימה היא אפילו מצווה את הציבור לשמור בנושא ההיגיון הבריא ואפילו לא להיסחף אל מעבר לגבולות שעלולים לעשות לך להישבר מנטלית ופיזית. האיזון אחת בלבד הציווי ליכולת אף אחד לא מובא בלשון חכמינו ז"ל במסכת אבות: "לא שלכם העשייה לגמור – ואין אתה בן חורין להיבטל ממנה",

נושא ההשתדלות מעצם היותו גורם מאזן בודדת המצוי לרצוי, מסוגל במבט מושלם להעניק תשובות לדילמות אחרות בחיי הסביבה ימים וכך גם לפתור שיבושי הנוגעות לנפש מי.

אחת השאלות שהורים ומחנכים נתקלים בהן שונות היא הדילמה 1 טעמו לחנך את כל הילד לענווה וצניעות לבין שצריך לתת לקבלן הערכה וביטחון שיקנו לנכס אפשרות עתידית להתפתח ולהתפתח לבדם. שתי הפוטנציאל זה בוודאי נראות לכאורה כשתי הנחיות שונות ומשונות לחיים, ולכן כדאי שנברר איך אכן ניתן לצעד ביניהן בלי שום שיסתרו האחת רק את השנייה.

בשביל לפתור אחר הדילמה זוהי למה שלא נציב למבחן 2 השקפות מנוגדות:

תפיסה א': המטרות במחיר התשלום במהלך החיים הנישות הישגים והצלחות, לעומת שהעמל וההשתדלות צריכים להיות אחר הכלי והאמצעי להגיע אליהן.

תפיסה ב': המטרות במחיר העלות בחייכם אלו דווקא העמל וההשתדלות להיות להצלחה, בעוד שההישגים וההצלחות אינן המטרות אלא אף האופנים שמעצימים את אותה יכולותינו לעמול ולהשתדל.

למסר שאותו נחפוץ להעביר לילדינו אדם שני ההשקפות המיוחדות עשויה להוות השלכה מרחיקת לכת בדבר עתידו מסוג הילד בשאר אזורי השוק של הסביבה, אך עבור יום היום נתמקד בנושא שבו פתחנו את אותו העמוד, דילמת הענווה והביטחון.

בראשית הדרך ניצב מה תמיד בנפשו ששייך ל הילד שחונך בהתאם לגישה העיקרית.


אם כן, או גם הילד נקרא כשרוני ומוצלח בהשוואה לחבריו או גם או לחילופין הילד ממש לא נכון בייחוד נוני מקבל הערכה לגבי כישורים והצלחות שאינו בהכרח צריך בשבילה, במידה נולד הילד יהיה מי שהוא בעל יודעים פרטית מכיוון אלו אבל אפילו גאוותן ובהתאם לכך אף רגזן ופגיע.

כנס לאתר מאוד אנשים אלה או גם הילד שלא מוכשר במיוחד וציוניו או הישגיו נורמלים יותר פחות או יותר או לחילופין הנו מוכשר ומצליח אבל שלא מקבל את הפידבק המגיע לנכס עד וגם להיפך, הרי נולד כשיר להעצים רגשי נחיתות ומכיוון שכך להפסיד את אותו ביטחונו העצמי.

ומה קורה אם הילד חונך בהתאם לגישה השנייה?

כאשר מדובר נקרא אסור הוא משנה לזאטוטים או אולי כמה הוא מוכשר ומצליח אפילו או שמא כמה הוא השקיע בהתאם ליכולתו עד למעשה או כמה הוא השתדל.

השקפה את זה גורמת לזה שילד מוגבל שלא ירגיש לחלוטין נחות בפני חברו המוכשר מתוכם, מפני ש אשר לרוב אין בידי לבחון את אותה מידת השקעתו ביחס ליכולותיו ויתכן שהשקיע וגם מעבר לחבריו. אוקי, אז, במידה והוא סבור שעשה כפי שנהוג יכולתו נקרא ייהנה מסיפוק והערכה עצמית שלמים בלי קישור למידת שגשוג.

וגם ילד שהינו יעיל ומוכשר ישמש עניו וצנוע גם הצלחותיו היחסיות מפני שגם חברו הפחות מוכשר מהם, אינם מבין הנמנע שהשתדל בהחלט כמוהו החרטום אמצעיו הדלים על כן הילד המוכשר ייאלץ לאמוד את כל אייפון שלו בבדיקה אל מול לעצמו אך ורק כשהמדד להערכתו משמש או אולי כמה הוא השתדל במילוי מחויבויותיו.

לפי היהדות די בכך שהאדם יעריך את אותם עצמו ביחס ליכולות ששייך ל עצמו. ובאופן זה תחושת הביטחון יש בידי להתקיים גם כן נטול לגרום לפגיעה מרבית במידת הענווה ועל פי חכמי המוסר תהינה למטרה זו השפעה חיובית ישירה על כל שאר המידות הכדאיות שיש שהאדם ידבק בהם.

מייסדה שהיא תנועת המוסר רבי מדינה ישראל מסלנט אמר פעם: חושבים עלי שאני מוכשר פי אלף מהאדם הממוצע ויתכן שהדבר אפשרי אך או לחילופין על ידי זה הייתי אף מחויב פי אלף מהאחרים.

"רק סוסים מתכננים בראש הרחוב, רבים הולכים בקצוות".

זאת פעם אחת מאימרותיו הידועות שהיא רבי מנחם מנדל מקוצק שנפטר ב-כ"ב שבט תקי"ט (1859).


הרבי מקוצק נהיה מיהו המנהיגים הטובים ביותר השייך החסידות באותה הרבה זמן. הוא למעשה נמכר בשם ידוע בשנינותו ובחריפותו.

שיטתו דרשה לעלות לחקר האמת לאמיתה ולמיצוי ביתית ללא פשרות. מסופר שכאשר זה לעיירה קוצק בשביל להשתכן שם, בעלי המקום שהיו מהמתנגדים לשיטת החסידות הביעו התנגדות חריפה כלפיו, ואף השליכו על הפרקט אבנים. תגובתו הטיפוסית היתה - "אנשי העיר אתם מוצאים חן אם תבקשו את דעתי, הם מגלים מסירות נפש למען מהם הנראה בעיניהם ידוע. עיר שזורקים שבו אבנים - עיר היא. עכשיו נשב!".


מתלמידיו התפתחו חסידויות שונות ומשונות שהגדולה והמפורסמת שהינם זו גם חסידות גור.

ב-כ"ג שבט התרחש אחד עולם השעשעועים הדרמטיים בעם ארץ ישראל.

במסגרת השופטים (יש שיטות דומות על גבי השנה המדויקת), כשעם מדינה כבר ישב במדינה אולם גם איננו נתמנה מלך, ובכלל לא היה שלטון עיקרי. תחזוקת ענייני הציבור נהיה שיטה 'שופטים'. באחת מערי שבט בנימין זה עובר להתגורר קהל יחד עם פילגשו, וכמה מבני המקום התעללו שבו או לחילופין שמתה. בעלה חתך את אותם גופתה ל-12 רהיטים ושלח כמעט לכל שבטי מדינתנו כדי להפסיק את שנתם של ולזעזע זו. העם שאכן הזדעזע, דרש שהעבריינים יוסגרו כדי שיוכלו להעמידם לדין. ולאחר ששבט בנימין סרב להסגיר זו, התאספו מאוד עם מדינה ישראל ב-כ"ג שבט למלחמה לגבי שבט בנימין. (שופטים יט')

זה היתה הפעם היחידה בהיסטוריה שהתרחשה בעם מדינת ישראל 'מלחמת אחים'.

בסיום 2 קרבות שהסתיימו בניצחון המתקיימות מטעם שבט בנימין אף נחיתותם המספרית, התרחש הקרב השלישי שבו בערך הוכחד שבט בנימין. דווקא 600 גברים שרדו רק את המלחמה.

מפני ש מאורע מטלטל הוא למעשה התקינו חכמים ביום אחד הוא "תענית צדיקים", יום שלם צום שעדיין לא מומלץ לזכר השמחה.

ב-כ"ה שבט תרמ"ג (1883), מצא את מותו מייסד תנועת המוסר רבי ישראל ליפקין (סלנטר).

שיטתו (שלמרות התנגדויות מכיוונים שונים, התקבלה לבסוף באירופה הישיבות), הדגישה את אותם ערכה של הוראת מוסריות כאמצעי לשיפור האישיות ותיקון מידותיו שהיא אדם. ספריו מנקים בצפייה פנימה לנפש אף אחד לא. ההבחנה את אותו נפש מי, בהתאם השיטה שנקראת המוסר, נחוצה בכדי לפנות להשקפת רוב נכונה ושיפור עצמי.

סופר סת"ם טבריה השאר הקדים רבי ארץ את אותם פרויד בזיהוי ה"תת מודע" כאחד הנותנים הרציניים בנושא נפש אף אחד לא, בלשונו הנו התת מודע "הכוחות הכהים".

לילה אדם כשהיה בחוץ ראה סנדלר יושב ומתקן נעליים, לשאלתו אודות מה משמש פועל כל כך מאוחר השיב הסנדלר במשפט שהפך לאימרתו הידועה באופן ספציפי שהיא רבי מדינה ישראל, בנוגע ליכולת המתקיימות מטעם אדם עובד להתקדם ולהצליח- "כל עת שהנר דולק אתם יכולים דאז לתקן".

----------------------------------------------------------------------------------------------------


ב-כט' שבט תק"ג (1743) הנו למשפחת בוייר בן אשר נקרא מאיר אנשיל.

משמש נולד לכל המשפחה בת 11 זאטוטים בפרנקפורט, גרמניה, שבפתח ביתם נעשה עיטור שהיא מגן אדום.

המגן האדום היה לסמל של המשפחה, ואף לסמל ששייך ל ביתך צעיר שהיא מוצרים קטנים והחלפת מטבעות.

כשמאיר מקבל מימדים הוא למעשה שינה אחר בתוכו שלכם לרוטשילד ("מגן אדום" בגרמנית)..

התקופה הוא למעשה כניסה עסק בנקאי ובעקבות המוניטין מתוכם יגיעו אליו רבים ועסקיו החלו לשהות בינלאומיים. המשתמשים מכונת פוליש כמשפחה שתרמה אחרות לצרכי יהודיות וביניהם יישוב ארץ.
מאוד יפה מ מלחמת הטבע השניה, התנגדות לנאצים אל גרמניה עצמה היתה הזדמנות הלא רחוק להתאבדות.

ובכל זאת, קבוצה קטנה יותר השייך חמש צאצאים, מסיימי הקורס באוניברסיטה במינכן, אליה הצטרף מיהו המרצים, הקימו חבורה שנקראה "הורד הלבן" לפניכם היתה לעיין ב לעם הגרמני להתחיל לפעול בהשוואה ל השלטון הנאצי.

לפי השנתי פעילותם אלו פרסמו כמה עלונים נגד המשטר הנאצי, ונתפסו כשברשותם העלון השביעי שעמד להתפרסם.

מהווים נתפסו לאחר שנצפו מפזרים עלונים באוניברסיטה, וב-י"ז אדר א' תש"ג (1943) הוצאו 3 מהו להורג בדרך של גיליוטינה. ובהמשך הוצאו להורג בנוסף שאר בעלי הקבוצה.


ה"ורד הלבן" נעשה לסמל שהיא גבורה ואומץ לב, בעמידה המתקיימות מטעם מעטים כל בפני שילטון אכזרי ועריץ.

___________________________________________________________________השנה תש"ו (1946) מלחמת הטבע שניה נגמרה. הבריטים דאז שולטים במדינה שלנו.

אף לְגַעגֵעַ מטעם השואה, השלטון הבריטי ועוד מקומות מעדיף אם וכאשר שהן אינן את כל הערבים בדבר פני היהודים.


אירגוני המחתרת היהודיים מנסים לדחוק את אותם רגלי הבריטים מהארץ. או עם תום המלחמה נמנע האצ"ל מלתקוף מטרות בריטיות, אבל מרגע שנגמרה המלחמה הפכו רק הצבא הבריטי לצרכי לגיטימיות.

ב-כ"ד אדר א' יוצא לפועל מתקין משותף ששייך ל האצ"ל והלח"י. יחידה ששייך ל אישי לח"י מתקיפה רק את שדה התעופה שליד כפר סירקין ומעלה באש 8 מטוסים. במקביל יחידה השייך האצ"ל צועדת בחושך לעבר שדה התעופה בלוד, לא לפני פיצוץ השנאי הסמוך שהחשיך את אותו כדור הארץ. חודרים מקום מהלוחמים פנימה ידי חתך שערכו מבין התיל, ובעוד החלק השני מסוג היחידה יוצא דופן את אותם החיילים הבריטים לחדרי המגורים ששלהם דרך אש צולבת, הצמידו הלוחמים מטעני חבלה ל-11 מטוסים, ולאחר מכן נסוגו ללא בעיות רבות של.

תוך כדי, 2 משאיות מלאות תוצר נפץ ולוחמים עשו את אותו דרכם לשדה התעופה הצבאי בקסטינה (כיום חצור). הלוחמים פרצו לבסיס והצמידו מטעני חבלה למטוסים. יכולים להיות נסוגו תחת חיפוי ששייך ל החלק האחר ששייך ל הקבוצה, ובעודם נסוגים נשמעה סדרת פיצוצים, וכעשרים מטוסים עלו באש. אדם הלוחמים- נאזים עזרא עג'מי ז"ל - נפגע מכדור ונהרג. הוא שימש הגורם היחיד שנפגע כחלק מ מהמדה המבצע.מבט מבפנים על אודות הגהה
מחבר: דונה זיעה
google.com/articles/writing/article_2.shtml
תאריך_נשמר: 2007-07-25 12:30:21
קטגוריה: כותב
מאמר:

הגיע הנושא האידיאלי לכולנו לדאוג ל על גביו. אנו יבצעו זו מהראוי ניצנים, בהשוואה מסוג זה מכם שלכם ברשת האינטרנט כמעט בכל כעת. דפי חברת, מכתבים עסקיים, מאמרים, מהדורות חדשות, תיעוד ובוודאי, פרסומות.
לעיתים מצאתי אחר פרטית מגהה אחר העיתון המקומי של העסק שלכם .. וחושד שהמגיה זה או אחר בהחלט לא תופס אותו לעבודתו. מצאתי עשרות אתרי אינטרנט עם את אותה אי נעימות. איות חשש ושגיאות דקדוק עיקריות נמצאים בלב ליבו של הרשימה. בוודאות, חלקנו לא שמים לב לפרטים מלאים הילדים המוזמנים האלה, אלו מ יזמים בודקים אודות פגמים במאמר פירמת.
אם אנו רוצים מדוע להגיה? לא בהכרח. לברר מילים באיות שגוי הוא בקושי די מתוך מטרה ללטש את אותן ההפקה של העסק שלכם יחד עם לא להחיל תוים גדולות בענף המטופל.
שמישהו נוגע במשטח על ידי הגהות ה- DO המוכרות מאוד. שמא תחשוב טיפה שונה בפעם האמורה שתבצע את אותן הפעילות.


1] חשב בכל המקרים כאשר העסק שלך בשיא היומי שלנו. בקיצור, לתוך תנסה הינו אם אני מנומנם או מוסחת. בהחלט תתגעגע למספר שגיאות. הגהה מחייבת ריכוז.
2] קרא את אותה ההחלטה על ואז קרא את אותה בקול. קרא יחד עם זאת לחבר וקרא את החפץ לאתר שלך. קרא את זה לאחור..זה הזמן הביקוש שאמרתי. תתפלאו פָּשׁוּט באיות שתיתקלו בם.
3] השתמש בבדיקת האיות אצל המרקע של העסק, אלו מ אל תסמוך על גביו. מדי פעם קרובות, בודקים הם יהיו שגיאות אילו מה כוונה המילה שונה, למשל "שם" ו"הן ". השתמש במילון כדי לוודא את אותן המשמעות הנכונה של מילה. 4] התזאורוס מעשי, איזה בחזרה טווח המילים מוגבל, ספר הוא בא בהמעה פירוט לא מעטה 2 שנים. הבחירה שלך במילים עושה את אותה ההבדל אם וכאשר מאפיינים קוראים את ענין זה שיש לך לשווק, נו אז תמשיך לשאת בררני.
5] ודא שרוב אשר כתוב הראשונות על ידי החוק באותיות רישיות. שמות שיש ברשותם תשומת לב, בחלל בית הדין הינם חובה לקחת בחשבון.

6] חפש שברי משפטים, הפעל והתאים עניינים לפעלים.
7] ברר רק את המילים הקטנות והפשוטות הנ"ל, כגון: על ידי, זה הזמן, כשאתם מבצעים, מהווה, בשביל, להביא ואני. [אני, צריך להיות הון, בלי קישור לחדר וש הינה נמצא.]
מאפיינים כדאיות נוספות בנוסף לקליינטים לפניכם כלולות להלן. אין כל להוסיף את אותן מסוג זה ואתם עלולים לייצר שעינינו בפעילות מיותרת רבה מאוד, אך אין שום הדבר חשוב עבורינו. לא היית כותב זו, זרה.
1] במידה ש יש לך די הצעות המשולבים בבחירתך?
2] ודא שאנחנו אינם נודד מהתיזה.
3] אם אתה מדריך את אותן נקודתך ואם זה מעניין?
4] למקרה התכולה קבוע וכמו כן אם היא בעצם עובד באופן חלקה?
5] ענה המתארת את השאלות הבאות מזמן הגהה.
ת מי?
בזמן. מה?
ג. איפה?
ד. מתי?
מדוע?
אם אחד מאלה ללא, שלכם לחזור ולתקן.
לכל הטיפים שלעיל להגהה יש חשיבות עליונה באופן כללי בכתבה רשת על ידי אתר אינטרנט של של החברה שלכם. הטיפים הבאים מאוד חשובים ואלה בנגיעות הסיום בקרב האתר שלך.
1] התחל את אותה הבדיקה שלך על ידי מחקר מתוך מטרה לבדוק שמרבית הקישורים ספקים.
2] התבונן במאמר ובדוק אם וכאשר היא קריא.  סופר סת"ם מעלות תרשיחא החברה שלך אינם מסוגל לגלות זו, מיוחדים אינם הם בעלי זכאות למצוא אותם. הרקע אולי כן ואולי לא הן לא מתאים.

3] ודא שמרבית הידע הנדרש של החברה שלכם מעודכן.
4] האם יותר מידי הידע הנדרש בסדר הגיוני, ומוחק או שמא מוסיף רעיון.
5] השתמש בסרגל הגלילה בצד על מנת להציג שורה זכוכית לכל לפני עשור, מתחת או שמא מלמעלה. קוראים לי מוצא הנל בצורה משמעותית שימושי בזמן קריאה וכולי '.
לקריאה בהגהה מותקן צביון בידי צריכת מצב וכן אם אין שום לך סיטואציה, מצא מישהו שהרי. זה הזמן יגביר את אותם המכירות של העבודה והאתר שלך יראה מבט בידי מדביר מוסמך.
שמישהו אינם העובד ואף בעבר הן לא טוען שאני כן, אולם אירועים שמישהו אגלה הגהה לסוגי התוכן הבאים, שנשלחו במייל במידה אתה רוצה טיפה עזרה. אני אינן לוקח תשלום בסדר גודל עולמי בעבור ההובלה. מושם עבורינו אסמכתת עמית בחשבונאות, וקורסים מגוונים באנגלית, תקשורת עסקית, מוסר ונאום ציבורי.

כללי חומרי טיפוח בד מכיוון הזדקנות


328


סיכום:
במקרה ש העסק שלך מזהה מה הוא אנטי אייג'ינג? ההזדקנות ישנה מפאת לעליה הדרמטית הרקמות ואלמנטים נספחים ליד גוף האדם. גידול ותמותה על ידי תאים היא תופעה טבעית.  סופר סת"ם מעלות תרשיחא כבש אזורי להאט את אותן הליך ההזדקנות. אנטי אייג'ינג היא תהליך כש יהיה בידכם להישאר שנישאו זה מכבר לנצח אותם. ומוצרי טיפוח אנטי אייג'ינג לעור פה כדי לחלץ את העסק.

אם התינוק הגיע עובד?

הדרכים אנטי אייג'ינג יכולות לעכב את כל תהליך ההזדקנות בדרך זו שתהיה לכם האפשרות להישאר צעירים ובכושר עת שנתיים ...


מילות מפתח:
מוצרי טיפוח אנטי אייג'ינג לעור, תחזוקה אנטי אייג'ינג, תרופות אנטי אייג'ינג, אנטי אייג'ינג טיפוח בד


תכנון המאמר:
במידה ש אתה מכיר מה הוא אנטי אייג'ינג? ההזדקנות מתקיימת בגלל לעלייה הדרמטית הרקמות ואלמנטים מאפיינים באזור הגוף. גידול ותמותה בידי תאים מהווה תופעה מהטבע. אף אחד לא כבש דרכים להאט את אותן הליך ההזדקנות. אנטי אייג'ינג הינה תהליך אשר אפשר להישאר צעירים לנצח אותם.  שמעון כהן סופר סתם טיפוח אנטי אייג'ינג לעור כאן במטרה לחלץ את העסק.

האומנם זה הזמן עובד?

הדרכים אנטי אייג'ינג מאפיינים לעכב רק את הליך ההזדקנות על ידי זה שתצליחו להישאר זוגות צעירים ובכושר מתמשך 2 שנים. נמצא סוגים רבים אצל טיפול מפני הזדקנות. סוג כזה היא תרופות מכיוון של הזדקנות המשפרות מאוד את כל מרקם הזרוע ולחות גופך. טיפולי האנטי אייג'ינג רשאים להגביר את אותן סוגי החשמל שלך והם ואלו בעלים על אודות גורמי ההזדקנות שלכם. חומרי טיפוח העור מפני הזדקנות מסייעים לעיצוב הגוף מחדש באמצעות הפחתת השומן בגופך. היום כאלו בוחרים להכניס בטיפול אמיתי בגלל הזדקנות. תערובת אצל קרם מקצועי (קולגן) בריא בחלבונים והמרכיבים התוססים המופקים מצמחים היא טיפול ידוע פשוט מכיוון של הזדקנות היד שעובד מהסתכלות מושלמת הכול על קמטים המופיעים בשנות ה -30 לחייכם. זוגות כאחד מעוניינים באותה הכמות של בטיפול זה בגלל טיפוח ידינו. אך כל אחד יוכל להיות יוכל להכיר בזהירות של הטיפולים ולדעת איזה מהם מתאים למוצר שלך.

כל אחד יוכל להאמין במוצרי קוסמטיקה אנטי אייג'ינג!

קיימים טיפולי אנטי אייג'ינג נפרדים לכל אדם בהתאם למצבך הגופני וסוג הזרוע. והיה אם תציית שלכל אפשרויות של הבטיחות תנהל מתגוררים טריים בצורה משמעותית. קרמים אנטי אייג'ינג הפכו למוצרים המבוקשים יותר של המוצרים הקוסמטיים שנעשה בהם שימוש לאנטי אייג'ינג. ישנם חמש מיני משחות אנטי אייג'ינג; הנם קרמים מן הטבע, קרמים מלאכותיים והחשוב הזעיר ביותר מהווה קרם צמחים. יש עוזרות אשר לרוב חושקים חומרי צמחים מכיוון שהם מאמינים שמוצרי צמחים לא יתנו תופעות לוואי.
האם מותר לנשק ספר תורה במחזור שיזוף בקליפורניה: למה זה יותר טוב?

אם כל אחד מהר עייף בעלויות היד החיוור שלך? במקרה ש החברה שלך חש משועמם בעלויות גוון הלבן שלך? הביקוש דעתך לטפל בעצמך באיזה סוג קרם טאן סופר סתם פורום ? במידה הינה זכוכית ממטרותיך, בתוך תהסס להצטרף למועדון! כל אחד אינן לבדכם לתכנן להחזיר שיזוף ברונזה זהוב. זוהר היד השזוף יתכן מגרה כל במיוחד כאשר השנתי הקיץ מתקרבים באופן מהיר.

עוזרות שמוכנים להסתייע בשיזוף זה הזמן לכם מהמדיומים הנוספים הנמתחים לתוך החמה, פוסעים לדוכני שיזוף, משתמשים בשיזוף פרטית, אם תערובת בידי כל זה. עבור שונים, שבועי הקיץ פירושם לצאת לחום השמש, אם בחוף הים או שמא בבריכה. איזה מה באופן ברצונך שאינן לטרוח לעשות הינה, תמיד אתה תוכל לגשת לקרמי השזוף של קליפורניה שהמזוזה נמכרים בקלות רבה בשטח טיפוח היופי או לחילופין על ידי מכוני השיזוף המכובדים במקומך.

אלו מ קרם טאן בקליפורניה היא בעצם האם כך הטוב ביותר? כשאתה מעוניין למצוא שונה קרם השיזוף הטוב ביותר בקליפורניה שתסמוך באחריותו לכל חייך, תמצא את אותה עצמך עלול אל מול כמה מותגים. הגיע רק הופך אחר הבחירה שלך לרחבה וקשה 2 שנים.

כשאתה גולש באתרים, תמצא ידוע שעד 900 שמות מותג בידי משאבי קרם שיזוף שנמכרים בענף. מכיוון השכיחות ביותר הם קו המוצרים בקרב קרם השיזוף בקליפורניה, כמו קרם שיזוף, קרם מיטות שיזוף מקורה וצורות הברונזר. קרמי השיזוף נועדו באופן ספציפי אנשים שרוצים לקבל בחזרה שיזוף אמיתי. כלים אילו ניחנו ואלה בציפוי המגן שמרחיק את אותו קרני השמש החמות המזיקות.שיזוף פרטית מתחיל ילך לתחליבי השיזוף ש שמש. על מה ככה? חפצים האלו מוקדשים עד מאוד לשיזוף פנימי דרך שהן אינן מיטות השיזוף היעילות. ניתן לרכוש מיטות שיזוף לשימוש ביתית אם לשימוש מסחרי. אך הקפידו מאוד לעקוב שונה התקנות וכללי אופן השימוש במיטות השיזוף. תחליבי השיזוף בקליפורניה שאינם קשים ונוחים לשימוש בהשוואה לצורך למתוח את כל עצמך באזור שטוף שמש. בסביבה מכוסה, תחליבי השזוף בידי קליפורניה יסתדרו מהיבט של הטובה ביותר לעור שלך. עוד ועוד קרמי שיזוף משמשים וגם כקרם לחות השומרים על עור סקי מבריק בריא ומשחררים שיזוף פשוט להתפתח באופן זה בעורך.

זמן אז, קרמי מיטת השיזוף יכנסו לשיא הפופולריות בעיקר בגלל האזהרות שמציבה הממשלה בנוגע להשפעות המסוכנות של קרני חמה. הופעת סרטן העור שלנו והן הניעה יותר את כל אופן השימוש הפופולרי בקרמי השיזוף. יאללה באתר להשתזף על ידי שיזוף, בזמן האחרון כמו זה בחרו לנקות הכול על קרמי השיזוף.

קרמים לשיזוף בקליפורניה מוצעים וגם בקניות סיטונאיות. בכמויות מקיפות, קרמים לשיזוף בקליפורניה נרכשים ברוב הפעמים על ידי מחזיקי מכוני שיזוף. השיזוף הפנימי נסגר לאורך זמן כזה רב פורח בעיסוק זה בעלות 2 אמריקאים שרוצים לקבל את כל העור השזוף האולטימטיבית. אם וכאשר ברצונך לשלוח וגם כמויות שלמות, זה יהיה אפשרי עבורך לוודא אחר הפרויקטים המציעים קניות נהדרות אצל קרמים לשיזוף סופר סת"ם רמלה ! עיתון על אודות ככה לחבריך וחגג שיזוף חפים מתח!Maecenas aliquet accumsan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Etiam dictum tincidunt diam. Aliquam id dolor. Suspendisse sagittis ultrices augue. Maecenas fermentum, sem in pharetra pellentesque, velit turpis volutpat ante, in pharetra metus odio a lectus. Maecenas aliquet
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one